Безкоштовні консультації юристів

Чи повинні БТІ виявляти факти самовільного захвату земель та інформувати про це органи місцевого самоврядування, і яким чином?

Ні. В функції БТІ факти виявляння самовільного захвату земель та інформування про це органи місцевого самоврядування не входить. Ці повноваження повинні бути в органах які займаються земельними ресурсами.
Пункт 3 Інструкції встановлює, що при виявленні самовільного будівництва бюро технічної інвентаризації зобов'язане повідомити про це місцеві органи державної виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

 

Я пенсіонер похилого віку. Враховуючи часті хвороби та погіршення мого здоров’я, два роки тому, я уклав договір довічного утримання зі своїм молодшим братом. Однак після раптового інсульту минулого року мій брат помер. В законодавстві я розуміюсь мало, а тому вважав, що договір довічного утримання припинився з моменту смерті мого брата. Однак нещодавно, донька мого брата (моя племінниця) повідомила мені, що тепер вона буде піклуватися про мене і виконувати умови договору довічного утримання, а квартира за укладеним договором тепер належить їй. Чи справді моя племінниця тепер повинна виконувати умови договору довічного утримання та чи має вона право на це?

Федір Іванович,

м. Боярка.

Правові наслідки смерті набувача за договором довічного (догляду) передбачені ст. 757 Цивільного кодексу України.

Смерть набувача не припиняє договір довічного утримання (догляду). Права і обов’язки набувача за договором переходять до його спадкоємців, в тому числі і право власності на майно, передане набувачеві відчужувачем.

Так, у разі смерті фізичної особи-набувача за договором довічного утримання спадкоємці набувача, до яких перейшло право власності на майно, що було передане відчужувачем за договором довічного утримання, перебирають на себе і обов’язки набувача щодо довічного утримання відчужувача за цим договором.

У разі відсутності у набувача спадкоємців або при відмові їх від набуття прав та обов’язків за цим договором нотаріус за письмовою заявою відчужувача припиняє дію цього договору, про що на всіх його примірниках робить відповідний напис. Відчужував набуває право власності на майно, що було предметом договору. Факт смерті набувача підтверджується свідоцтвом державного органу реєстрації актів цивільного стану про смерть. Відчужувачу повертається первинний правовстановлюючий документ на майно (або його дублікат), що міститься у справах нотаріуса, який разом з листом нотаріуса про припинення дії договору довічного утримання подається відповідному реєстраційному органу для перереєстрації.

Безпосереднім юридичним фактом припинення договору буде відмова спадкоємців набувача прийняти спадщину або закінчення терміну для прийняття спадщини.


Нещодавно з моїм тринадцятирічним сином трапилась прикра подія, він став свідком ДТП внаслідок якої, на його очах було розтрощено три автомобілі. Ця подія сильно налякала мою дитину, ми тривалий час не могли заспокоїти його і  намагалися зробити все, щоб він забув про цей випадок якомога скоріше. Однак нещодавно, один з учасників ДТП повідомив, що його адвокат має намір викликати мого сина до суду як свідка, щоб з’ясувати важливі для справи обставини. Чи справді мій тринадцятирічний син може виступати як свідок в суді та чи можу я піти туди разом з ним?

Галина Дмитрівна,

Вишгородський р-н.

Відповідно до ст. 182 Цивільного процесуального кодексу України, - допит малолітніх свідків і, за розсудом суду, неповнолітніх свідків проводиться в присутності батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, якщо вони не заінтересовані у справі, або представників органів опіки та піклування, а також служби у справах дітей.

Свідкам, які не досягли шістнадцятирічного віку, головуючий роз'яснює обов'язок про необхідність дати правдиві показання, не попереджуючи про відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання, і не приводить до присяги.

Особи, зазначені в частині першій цієї статті, можуть з дозволу суду задавати свідкові питання, а також висловлювати свою думку стосовно особи свідка, змісту його показань.

У виняткових випадках, коли це необхідно для об'єктивного з'ясування обставин справи, на час допиту осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку, із зали судового засідання за ухвалою суду може бути видалена та чи інша особа, яка бере участь у справі. Після повернення цієї особи до зали судового засідання головуючий повідомляє її про показання цього свідка і надає можливість задати йому питання.

Свідок, який не досяг шістнадцятирічного віку, після закінчення його допиту видаляється із зали судового засідання, крім випадків, коли суд визнав необхідною присутність цього свідка в залі судового засідання.

Під час допиту малолітнього або неповнолітнього, на мою думку, є доцільною участь психолога, що, на жаль, не передбачено ЦПК України. Однак, суд не позбавлений права запросити на час допиту спеціаліста (наприклад, психолога) і скористатись його допомогою.

 

Я студент 5 курсу одного з столичних ВУЗів. За допомогою до лікарів звертаюсь рідко, однак минулої осені я лежав в лікарні за місцем свого постійного  проживання. Провідати мене приходили мої однокурсниці, які на радощах бурхливо обнімали мене і голосно  сміялись. Мій лікуючий лікар, зробивши мені кілька зауважень, відмовився від мого подальшого лікування і передав медичну справу іншому лікарю. Чи має він  право вчиняти такі дії?

Максим, Києво-Святошинський р-н.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» лікуючий лікар може обиратися безпосередньо пацієнтом або призначатися  керівником  закладу  охорони  здоров'я    чи    його підрозділу.  Обов'язками  лікуючого  лікаря    є своєчасне і кваліфіковане обстеження і лікування пацієнта. Пацієнт вправі вимагати заміни лікаря.

Лікар має право відмовитися від подальшого ведення  пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку  закладу  охорони  здоров'я,  за  умови,  що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення.

Лікар не несе відповідальності за  здоров'я  хворого  у  разі відмови останнього від медичних приписів або  порушення  пацієнтом встановленого для нього режиму.

 
 

Чи є такі види заповіту щоб після його оформлення спадкоємець міг би продати майно, якщо людина яка дала заповіт, ще жива?

За юридичною природою заповіт — односторонній правочин. У цьому правочині набуває вираження волевиявлення тільки однієї особи - заповідача. Внаслідок такого одностороннього волевиявлення після смерті заповідача у певних осіб, згаданих у заповіті, як правило, виникає право на одержання спадщини. Тому, якщо людина яка дала заповіт, ще жива, вона вправі самостійно розпоряджатись власним майном. Крім того, заповідач на підставі ст. 1254 Цивільного кодексу України вправі в будь-який час змінити або скасувати зроблений ним заповіт, склавши новий заповіт. Заповіт, складений пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або в частині, в якій він йому суперечить.

 

Чи може жінка відібрати квартиру або інше майно, якщо воно було придбано до шлюбу (не спільно).  Скільки років мають прожити чоловік і жінка, щоб майно було спільним.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Сімейного кодексу України "майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважних причин (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу)". Крім того в ч.1. ст. 57 даного кодексу зазначено, особистою приватною власністю дружини, чоловіка є майно, набуте нею, ним до шлюбу. Цілком зрозуміло, що кількість прожитих років на статус майна не впливає.